Kerkelijk Leven

 

Waarde
Hervormde Gemeente

Zondag 9 juni
10.00 uur: mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg

Zondag 16 juni
10.00 uur: dhr. G.J. van Noorden, Krabbendijke
Diaconiecollecte: Beeld en Geluid
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 06-12186568
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Zondag 23 juni, Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. W.F. van de Woestijne, Maarssen
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. M. Overbeeke

Bij de diensten
Aanstaande zondag hopen we mevrouw Bakker in Waarde te begroeten. De zondag daarop is de heer Van Noorden in ons midden. Fijn om een streekgenoot op de kansel in Waarde het evangelie te horen verkondigen. Zondag 23 juni hoopt onze oud-predikant ds. Van de Woestijne voor te gaan. In die dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Gezegende en inspirerende diensten toegewenst en goede ontmoetingen met elkaar.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe. Laten we voor elkaar bidden en met raad en daad klaarstaan als dat van ons gevraagd wordt.

Zondag 16 juni is de collecte bestemd voor Beeld en Geluid
Ontzettend blij zijn wij met het beeld en geluid vanuit onze kerk. Daarmee kunt u thuis, of waar ook ter wereld, de dienst meebeleven. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zich mee. Ook de diaconie levert een bijdrage hieraan. We vinden het belangrijk om voor meer mensen zichtbaar en bereikbaar te zijn.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Beeld en Geluid.

Verantwoording diaconie april
De collectes voor de diaconie hebben in de maand april in totaal € 440,15 opgebracht. Dit is inclusief € 118,95 voor plaatselijk jeugdwerk op 14 april en € 109,80 voor Stichting DOOR op 28 april. Er is 1 gift van € 20,- voor de Paasgroet ontvangen en 1 gift van € 310,- en 1 gift van € 30,- voor Beeld en Geluid en 1 gift van € 10,- en 1 gift van € 15,- ontvangen voor de bloemendienst.
Alle gevers hartelijk dank.

Crèche / Zondagsschool
Voor de jongste bezoekers van onze gemeente zijn Jeannine en Joëlle sinds december gestart met een crèche / Zondagsschool tijdens de eredienst op zondag. Wij zijn erg enthousiast dat hier al meerdere keren gebruik van is gemaakt. Om dit voort te kunnen blijven zetten, zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen zodat we meer kunnen rouleren. Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Joëlle de Leeuw, tel: 06-15375119 of Jeannine Tramper 06-11344354.

Voor de kinderen / ouders: wanneer u gebruik wilt maken van de crèche / Zondagsschool dan kunt voordien een belletje doen naar één van bovenstaande telefoonnummers.

Agenda
11 juni  19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
18 juni  19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
25 juni  19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 21 juni inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.
                                                                                                                      De kerkenraad

   

 

terug

jsItem