TopImage

Het kerkdorp Waarde heeft zich ontwikkeld in de nabijheid van het 13de eeuwse kasteel van de heren van Waarde, waarvan de restanten teruggevonden zijn. Op deze plaats of in de directe omgeving moet ook de 12de eeuwse grangia van Ten Duinen gestaan hebben. In het kaartboek van Waarde door Cornelis Smallegange uit 1637 heet deze plaats het 'Coolhoff'. De dorpskern en het Coolhoff moeten met de 'Kerkhouck' en de 'Meese', respectievelijk ten oosten en ten noordwesten ervan gelegen, de oudste bedijking hebben uitgemaakt, begrensd door de Plattendijk in het zuiden en oosten en de Hoge Weg en de Kerkedijk of Havelozedijk in het noorden en westen. Bij de bodemkartering van dit gebied, die plaats vond na de inundatie van 1953, maar voor de herverkaveling werd het vroegere bestaan van deze dijken geconstateerd.

Gravure

De permanente bewoning van het gebied van Waarde zal ongetwijfeld snel na de vestiging van de cisterciënsers op gang gekomen zijn en zich hebben geconcentreerd binnen de eerste bedijking, dus in de omgeving van de grangia. Het tijdstip waarop hier een parochie gesticht is, kennen we niet. Vermoedelijk heeft dit echter kort na de overdracht door Ten Duinen in 1222 plaatsgevonden, in ieder geval ruimschoots voor 1251.

Ook over het kerkgebouw van de pas gestichte parochie Waarde hebben we geen informatie; niet over de plaats en ook niet over vorm en omvang. Het is mogelijk dat het eerste kerkgebouw is opgetrokken in de directe nabijheid van de grangia. Het kan echter ook de plaats van het huidige kerkgebouw zijn. Bewijzen of concrete aanwijzingen die één van beide veronderstellingen ondersteunen zijn tot nu toe niet bekend.

<< Vorige - Volgende >>