TopImage
Bijbel

Waarom zou je de Bijbel lezen?

— Je wilt wel eens iets weten over dat merkwaardige, best verkochte boek van alle tijden.
— Je hebt belangstelling voor religies en gehoord dat joden en christenen en zelfs moslims zich op de Bijbel, of gedeelten ervan, beroepen.
— Je hebt ontdekt dat je allerlei boeken, schilderijen, muziekstukken, wetten en gebruiken van vroeger beter kunt begrijpen als je de Bijbel kent.
— Je bent van huis uit gewend om in de Bijbel te lezen. Het geeft een rustig en behaaglijk gevoel

Het is boeiend de vraag eens om te draaien:

Waarom wil de Bijbel zelf gelezen worden?

Bij gebrek aan woord vooraf van de auteur(s) moeten we zelf nadenken over die vraag. Laten we er van uitgaan dat de Bijbel, net als ieder boek, gelezen wil worden omdat hij ergens iets over te zeggen heeft.
Een schoolboek over natuurkunde wil bijv. gelezen worden door iedereen die belangstelling voor natuurkunde heeft en les heeft in/iets leren wil over natuurkunde.
De vraag wordt dus: waar gaat het in de Bijbel over?
Je kunt er dan van uitgaan dat de Bijbel gelezen wil worden om daar iets over te leren.

Het gaat over een relatie

Gaan we lezen, dan blijkt dat de Bijbel vertelt over de verhouding tussen God en mensen. Van het begin van de wereld af gaat God met mensen om. Daar worden verhalen over verteld en geschiedenissen; gedachten en gevoelens van mensen tegenover God worden weergegeven.
Uit de geschiedenis van die verhouding leren we God kennen.
Alles wat in de Bijbel staat houdt op de een of andere manier hier verband mee. Op allerlei manieren wordt aandacht gevraagd voor dit ne: er is een God die met levende mensen wil omgaan in geloof, hoop en liefde. Daar gaat de Bijbel over.

Het gaat om een relatie

Het antwoord op de vraag: waarom wil de Bijbel zelf gelezen worden? moet dus wel iets zijn als: om te weten te komen hoe ik op een goede manier met God kan omgaan, met Hem kan leven. Op vragen die daar mee te maken hebben vind je in de Bijbel antwoorden.
Lees je in de Bijbel met andere vragen in je achterhoofd (bijv. hoe waren de politieke verhoudingen in Palestina rond 800 vr Christus? hoe is precies de aarde ontstaan? e.d.) zul je telkens weer teleurgesteld worden: daar wordt niets of heel weinig over gezegd.

Woord van God

Net als de meeste christenen noemen ook wij de Bijbel het Woord van God. Daarmee bedoelen we dat God zelf achter de Bijbel zit en ons via de Bijbel leert hoe Hij wil dat wij met Hem omgaan.
Bij het lezen stellen wij ons steeds weer de vraag: wat leert God ons hier voor ons leven met en voor Hem? Het antwoord accepteren we als boodschap van God en we proberen het in ons leven uit te voeren.

Van jongs af ben je vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus. Alles wat hierin staat, is door God genspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven. Zo zal de mens die God dient, berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.” (Paulus aan Timotes, 2 Timotes 3).

Boek en boeken

Tot nu hadden we het steeds over de Bijbel als over n boek. Dat kan ook, omdat alle onderdelen samen gaan over de ne geschiedenis van hoe God met mensen omging en omgaat. Dat ne thema komt steeds terug, in allerlei variaties.
Intussen is de Bijbel tegelijk een ‘bibliotheek’: hij bestaat uit 66 kleinere ‘boeken’, waarvan 39 in het ‘oude’ of ‘eerste testament’ en 27 in het ‘nieuwe’ of ‘tweede testament’. De naam ‘bijbel’ komt dan ook van het Griekse ‘biblia’ (boeken, vgl. biblio-theek).


Oud maar actueel

Deze 66 boeken zijn allemaal oud en sommige zeer oud. De Bijbel is dan ook niet in het Nederlands geschreven, maar in oude talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks). We ontmoeten er allerlei gebruiken en situaties in die ons vreemd zijn, en waar we uitleg bij nodig hebben.
Krijg je die uitleg, dan blijkt de Bijbel verrassend actueel en kun je jezelf herkennen in situaties die erin beschreven worden. Gebruik daarom vooral een Bijbel in begrijpelijk Nederlands met verklarende aantekeningen, zoals de Groot Nieuws Bijbel met aantekeningen , of Het Boek.

En middelpunt

Binnen de ne geschiedenis van God met de mensen wijst in de Bijbel alles naar n middelpunt: het leven van Jezus Christus voor ons. Hij is gekomen om de verhouding weer goed te maken.
De boeken van het eerste testament wijzen naar Hem vooruit, die van het tweede testament vertellen over Hem en wijzen naar Hem terug.
In zijn naam gaan wij als christenen met God om.

Wil je meer hierover weten? Kijk dan op http://www.waaromjezus.nl/

Zie ook: Locaties