< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 1 augustus
10.00 uur: dhr. T. Schakel, Yerseke

Zondag 8 augustus
10.00 uur: ds. S.A. Doolaard, Serooskerke

Zondag 15 augustus
10.00 uur: ds. G. de Lang, Zaamslag

Bij de diensten
We zullen nog steeds rekening moeten houden met coronamaatregelen bij de dienst. De deuren en ramen zullen zo veel mogelijk open blijven voor ventilatie. We zullen 1,5 m afstand moeten houden tot elkaar. Het is wel fijn dat we met elkaar kunnen zingen. Zondag 1 augustus komt dhr. Schakel uit Yerseke bij ons de dienst leiden. De zondag daarna komt bij ons een voormalige "buurman" de dienst leiden, ds. Doolaard nu uit Serooskerke, voorheen Krabbendijke. Tenslotte gaat op 15 augustus ds. de Lang uit Zaamslag bij ons voor.
We wensen u gezegende diensten.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juni in totaal € 533,10 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 169,55 voor de Stichting Embrace en € 122,60 voor Kerk in Actie samen in actie tegen corona. Verder is er voor ondersteuning kosten kerktelefoon totaal € 479,50 ontvangen. Daarvan is € 60,-- bestemd voor abonnement sIKN (Stichting  Intermediair Kerkomroep Nederland), € 234,50 voor de diaconie en € 185,-- voor kerkbeheer.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand juni hebben voor het kerkbeheer € 583,-- opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Actie "Karrevracht" voor stichting Embrace
De actie loopt door deze zomer! We danken u hartelijk voor de giften.
Er is nu in Waarde e.o. al € 2.350,-- bij elkaar gebracht voor een aanhanger/kipper voor het werk van Michel en Janet van Boxtel-van Houte in en rond Boedapest. Ons streefbedrag ligt rond € 5.000,--. We zijn al bijna op de helft!
De eerder aangekondigde barbecue gaat helaas niet door. Met nog steeds meer nieuwe coronabesmettingen vinden we het niet verantwoord om met een grotere groep samen te zijn.

Natuurlijk kunt u onze actie nog steeds steunen met een gift via rekeningnummer NL97 RABO 0173 958982 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Waarde onder vermelding van Actie "Karrevracht". Ook staat er in de wandelkerk een collectebus en ligt er informatie. Als u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via mailadres actievanwaarde@gmail.com of telefonisch via 0642599184.

We houden u op de hoogte.
Jacco en Hanneke van Houte, Marien en Lettie Hogendoorn, Gerard en Marjan Temminck.


 

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 13 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer geldt voor drie weken.

De kerkenraad