< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 24 oktober
10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp

Zondag 31 oktober
10.00 uur: ds. F. van Vliet, Zaamslag
Diaconiecollecte: MAF
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra

Bij de diensten
We zullen nog steeds rekening moeten houden met coronamaatregelen bij de dienst. De deuren en ramen zullen zo veel mogelijk openblijven voor ventilatie. In de kerk zullen we "gepaste" afstand tot elkaar moeten houden. De rijen stoelen en banken, die gebruikt kunnen worden, zijn gemarkeerd. Er is geen coronacheck bij de ingang nodig. Als u persoonlijk 1,5 meter afstand wilt houden, kunt u dat aangeven bij de persoon aan de ingang, die alles blijft aansturen. Deze zal u dan een plekje aanwijzen, waar u de gewenste afstand kunt houden.
Op zondag 24 oktober zal dhr. Morée onze voorganger zijn. Ds. van Vliet zal de zondag daarna op 31 oktober, bij ons de dienst leiden.
We wensen u gezegende diensten.

Zondag 31 oktober is de collecte bestemd voor de MAF
Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiligerhun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: MAF Nederland.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand september in totaal € 507,-- opgebracht. Dat is inclusief € 143,10 voor JmeO Heidebeek t.a.v. fam. Pruim. Verder zijn er de volgende giften ontvangen: voor actie Karrevracht € 33,65, de kerktelefoon € 30,-- en € 10,-- voor algemene doeleinden.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand september hebben voor het kerkbeheer € 719,70 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Bezorging Kerkelijk Leven
We willen u nogmaals melden, dat we dringend op zoek zijn naar bezorgers van het Kerkelijk Leven. U kunt zich aanmelden bij Leo Noordam.

Agenda
  3 november  van 20.00 - 21.00 uur  Herv. Kerk:  een moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 29 oktober inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad