< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 9 januari
10.00 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Zondag 16 januari
10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge
Diaconiecollecte: Stichting Walkinn Goes

Bij de diensten
In dit nieuwe jaar hebben we nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Op het moment van schrijven kunnen de diensten alleen digitaal gehouden worden. Dit blijft tot de maatregelen versoepeld worden door de overheid. Dan zullen wij u daarover inlichten. Gelukkig kunnen we de diensten nu in beeld en geluid bij u thuisbrengen. We kunnen daardoor terugkijken op goede diensten rondom de kerst. Bijzonder dankbaar zijn we met onze consulent ds. de Graaf. De voorganger voor de oudejaarsdienst meldde zich aan begin van de middag ziek. Ds. de Graaf heeft heel snel gehandeld door na een middagdienst in Krabbendijke nog een dienst te leiden vanuit onze kerk.
De komende zondagen mogen we weer enkele bekende voorgangers begroeten. Op 9 januari zal onze "oud" predikant ds. Groen uit Rijsoord bij ons voorgaan. De week erna op 16 januari is de heer Morée uit Wemeldinge onze voorganger. We wensen u goede en gezegende diensten.

Uit de Gemeente
De kerkenraad wenst allen, die met verlies, ziekte en tegenslag te maken hebben, Gods liefdevolle zorg toe.

Zondag 16 januari is de collecte bestemd voor Stichting Walk inn Goes Leger des Heils
Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, spelletje of een luisterend oor en een arm om je heen: in de buurthuiskamer is iedereen welkom. Zo bestrijden ze eenzaamheid en versterken ze de buurt. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van hun buurtwerk en daarom blijven zij dichtbij. Omdat niemand alleen hoeft te zijn.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Stichting Walkinn Goes.

Kerk in beeld
Sinds enige tijd kunt u thuis genieten van de diensten in beeld en geluid. De bediening van de camera in de kerk wordt prachtig verzorgd door Marc. Het zou heel fijn zijn als er nog enkele mensen uit de gemeente zijn, die hem daarbij ondersteunen door af en toe de camera te bedienen tijdens de dienst. U kunt informatie inwinnen of zich aanmelden bij Leo Noordam.

Gebedsweek 2022
Van 16 tot en met 23 januari vindt de jaarlijkse Week van het gebed plaats.
Op zondag 16 januari gaat deze van start met een gezamenlijk thema: Licht in het duister. Hiervoor zoeken wij nog gemeenteleden die stukjes m.b.t. het thema voor willen lezen.
Onder voorbehoud zal op maandagavond 17 januari in onze kerk een gebedsdienst worden gehouden.
Gebedspunten voor deze avonddienst kunt u opgeven via de mail aan marhog@online.nl of aan een van onze kerkenraadsleden.

Agenda
16 januari   10.00 uur  "MeerWaarde"    : jeugdkerk (onder voorbehoud coronamaatregelen)
17 januari   20.00 - 21.00 uur Herv.Kerk: gebedsdienst (onder voorbehoud coronamaatregelen)

Collectes
Omdat de diensten voorlopig alleen digitaal worden gehouden kan er ook niet bij de uitgang van de kerk gecollecteerd worden. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 14 januari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad