< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972

Zondag 22 mei
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse, Voorburg
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. R. Lagendijk-Cornelisse

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286

Zondag 29 mei
10.00 uur: ds. D. de Roest, Biezelinge
Diaconiecollecte: Stichting Embrace
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. I. Weststrate en mw. E. Balkestein-Oskam

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoopt mevrouw Keijzer de lange reis vanuit Voorburg naar Waarde te maken. Verras haar met uw aanwezigheid opdat zij met vreugde naar het "Wilde Westen" weer kan terugreizen met onuitwisbare indrukken van een luisterende gemeente en een warm welkom. Op Hemelvaartsdag hoopt onze consulent op de fiets naar Waarde te komen om het bijzondere evangelie van Jezus terugkeer naar de Vader te verkondigen. Op de enige zondag die we ingeklemd aantreffen tussen twee christelijke feestdagen hoopt ds. De Roest uit Biezelinge (wellicht ook op de fiets) naar Waarde te komen. In de kerkelijke kalenders staat deze zondag bekend als Wezenzondag. Ongetwijfeld zal er op die zondag een evangelie klinken waaruit blijkt dat we allesbehalve wezen zijn.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 29 mei is de collecte bestemd voor Stichting Embrace
Stichting Embrace is een non-profit organisatie die zich inzet voor de allerarmste bevolking van Hongarije. Bij ons vooral bekend geworden door de actie "Kettingzaag" en actie "Karrevracht".
Het begon met een passie voor de daklozen op de straat in Boedapest, maar inmiddels is de hulp uitgebreid en heeft Stichting Embrace verschillende projecten in verschillende delen van Hongarije. Het werk van Stichting Embrace is mede mogelijk door de inzet van vrijwilligers binnen Embrace. Ook wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de plaatselijke bevolking en een Hongaars Christelijke Hulp Organisatie. 
Michel en Janet van Boxtel-van Houte zien het werk in en rond Boedapest groeien. De diaconiecollecte op zondag 29 mei is dan ook bestemd voor Stichting Embrace.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Embrace.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand april in totaal € 694,20 opgebracht. Dat is inclusief € 160,70 voor Stichting de Figurant. Verder ontvangen een bijdrage voor beeld en geluid van € 50,--, voor bloemenfonds/Paasgroet € 5,--, voor algemene doeleinden € 10,-- en voor het plaatselijk jeugdwerk € 25,--.
Allen hartelijk dank.

Opbrengst rommelmarkt Koningsdag t.b.v. Stichting Mercy Ships
De rommelmarkt op Gawege was als vanouds weer vol en gezellig. We willen iedereen bedanken die spullen doneerde, hielp of op de dag zelf langskwam. Het mooie bedrag van € 3.530,-- hebben we kunnen overmaken naar Stichting Mercy Ships. Nogmaals dank!
Fam. Hogendoorn en Temminck

Agenda
  1 juni     20.00 uur              "MeerWaarde": een moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 27 mei inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad