< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 26 juli
10.00 uur: ds. mw. N. van Doorn, Middelburg

Zondag 2 augustus
10.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 9 augustus
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Stichting Sensoor

Bij de diensten
Voor zondag 26 juli geeft het rooster aan Mattheüs 13: 44-52.

Voor zondag 2 augustus geeft het rooster aan Mattheüs 14: 13-21.

Voor zondag 9 augustus geeft het rooster aan Mattheüs 14: 22-33.

Zoals u gemerkt hebt, zijn we wat het zingen in de dienst betreft nog terughoudend. Nu is het vooral luisteren naar een lied dat gespeeld wordt. André en ik hebben nagedacht over alternatieven aan de hand van suggesties van de Protestantse Kerk. Zo’n alternatief is het lezen van de tekst van een lied terwijl de organist enkele akkoorden speelt of het luisteren naar samenzang.

Zondag 9 augustus is de collecte bestemd voor Stichting Sensoor
De Luisterlijn geeft dag en nacht gehoor. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een luisterend oor. Meer dan 1500 vrijwilligers in Nederland bemensen de Luisterlijn. Het hele jaar door zijn zij bereikbaar via telefoon, chat en e-mail. Thema’s als eenzaamheid, relaties, werk en alledaagse problemen komen voorbij. Eenzaamheid is vaak de aanleiding voor mensen om contact te zoeken.
IBAN: NL 71 INGB 0000 9387 69 ten name van Stichting Sensoor. 

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juni in totaal € 430,-- opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 119,-- voor de Stichting Embrace, € 109,-- voor Kerk in Actie wereld vluchtelingendag Colombia – opvang en hulp voor ontheemden en € 134,-- ondersteuning kosten kerktelefoon. Verder een gift van € 15,-- voor de stichting Onyame.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand mei hebben voor het kerkbeheer € 743,50 opgebracht. Deze collectes zijn als stortingen via de bank of contant binnengekomen.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 7 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx