< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 5 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 12 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede

Zondag 19 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx

Bij de diensten
Op zondag 5 juli lezen wij Mattheüs 11: 25-30. Daarmee begint een serie lezingen uit het Evangelie naar Mattheüs.

Op zondag 12 juli lezen wij Mattheüs 13: 1-9.

Op zondag 19 juli lezen wij Mattheüs 13: 24-36.

Bij dit Kerkelijk Leven treft u een schrijven aan waarin wordt uitgelegd hoe we de komende tijd kerkdiensten hopen te houden. Hebt u daarover nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Leo Noordam, de predikant of een kerkenraadslid.

Collectes op zondag 5 juli
In deze dienst is er een collecte voor de diaconie.
Naast een collecte voor het kerkbeheer zal er ook een collecte zijn voor het plaatselijk jeugdwerk.
Zondagsschool "De Kindervriend", Instuif en Jeugdkerk.

Zondag 12 juli is de collecte bestemd voor: Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen ze diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen ze diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.
Collecte Kerk in Actie (Diaconaat) NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Zomer.

Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn voorlopig goedgekeurd en zullen in week 28 van 6 t/m 10 juli ter inzage liggen voor de gemeente.
Voor de rekening van de kerkrentmeesters bent u welkom bij de ouderling-kerkrentmeester Leo Noordam, Coolhofflaan 6 (tel. 502972) en voor de diaconie bij de diaken Marjoleijn Koeman,Kerkweg 45 (tel. 06-177 489 29).
Graag even een belletje van te voren.

Zondag 5 juli 2020 - Jeugdkerk
We willen dan het seizoen afsluiten met een picknick en lekker bijpraten.
Start is om 10.30 uur!
Informatie over hoe, wat en waar volgt over de app.

Met groeten van Margriet, Marieke en Gerard

Collectes
Door omstandigheden hebben we momenteel een andere vorm van kerkdienst houden. Omdat het nu niet mogelijk is in de diensten te collecteren roepen wij u op om uw gift over te maken naar de diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 17 juli inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor 3 weken.

Ds. S. Dierx