< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 9 februari
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: PanBi
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, tel. 06-51076636 en Nerena
Zondagsschool: Sara

Zondag 16 februari
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Oppasdienst: mw. N. Weber, tel. 06-30446350 en Clarissa
Zondagsschool: Sanne

Bij de diensten
Op zondag 9 februari lezen we Ezra 5 en 6.

Op zondag 16 februari lezen we een gedeelte uit Ezra 7 t/m 10.

Week van gebed
We kijken terug op een mooie week van gebed. Een week die gemeenteleden uit verschillende gemeenten samen met mij hebben voorbereid. We begonnen met een dienst op 19 januari in de Dorpskerk te Krabbendijke. Daarna was er gelegenheid om samen hardop te bidden. Voor sommigen een nieuwe ervaring. Het gaf misschien wat spanning, maar leverde wel iets moois op. Ook als mensen nog niet hardop durfden te bidden, deed het hen veel om als groep samen voor bepaalde punten te bidden. De gebedspunten waren via de mail aangeleverd. In de dienst zelf konden mensen ook punten opschrijven. Al die gebedspunten zijn meegenomen in de bidstonden die in de dagen erna werden gehouden, onder andere in Waarde. De evaluatie moet nog komen, maar ik heb al positieve geluiden gehoord. We mochten samen onze noden bij God bekend maken, maar vooral ook samen Zijn Naam groot maken.

Bijzondere collecte op zondag 9 februari
Het doel van Stichting PanBi is het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen en aan mensen in de minderheidsbevolkingsgroepen die in Zuidoost-Azië leven. Om dit te kunnen bereiken zijn twee projecten opgezet: het Hoop-Voor-Kinderen-project (HVK) en het Familie-In-Nood-project (FIN).
Lokale mensen en lokale middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Persoonlijke contacten hebben altijd de basis gevormd van het werk. Stichting PanBi wil bewust kleinschalig blijven. Hierdoor kunnen donaties volledig op de plaats van bestemming besteed worden.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand januari in totaal € 342,15 opgebracht. Dat is inclusief € 110,25 voor de Stichting Walk Inn en € 98,25 voor de Protestantse Kerk met als thema "Een Goed Verhaal".
Verder zijn de volgende giften ontvangen: via de bank van een internet luisteraar € 25,--, voor het bloemenfonds € 20,-- en als dank voor de kerstgroeten € 20,--.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes voor het kerkbeheer hebben in de maand december € 1.526,10 opgebracht. Ook zijn er nog giften binnengekomen. € 20,-- via mevrouw Koeman, € 50,-- via Ds. Dierx en € 10,-- via ouderling mevrouw Koeman.
De collectes over de maand januari hebben € 1.077,70 opgebracht. Daarvan is voor de tientjescollecte op 26 januari € 532,95 opgehaald. Deze collecte is bedoeld voor het renoveren en schilderen van de grote deuren en het vervangen van de consistoriedeur.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Commissie van bijstand
In de kerkenraadsvergadering van 9 januari is dhr. C.B. Westveer, benoemd tot lid van de commissie van bijstand. We zijn heel dankbaar dat hij deze taak op zich gaat nemen.

Koningsdagrommelmarkt Gawege t.b.v. Mercy Ships
Het duurt nog even, maar op Koningsdag wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in de loods op Gawege 12. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Stichting Mercy Ships. Het schip de African Mercy bezoekt havensteden in Afrika. Alle bemanningsleden werken op vrijwillige basis. Ze geven medische hulp en training aan de bevolking. Levens veranderen daardoor. Heeft u nog spullen voor ons? Heel graag! U kunt contact opnemen met Marien Hogendoorn 0113-502748 of spullen afgeven op Dorpsstraat 130 in Krabbendijke of via Ad Neels
06-21581597, Gawege 12.
Hartelijk bedankt!

Agenda
10 februari  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
11 februari  19.30 uur  "MeerWaarde": Bijbelkring
16 februari  10.00 uur  "MeerWaarde": Jeugdkerk
17 februari  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
19 februari  14.00 uur  "MeerWaarde": Passage
20 februari  20.00 uur  "MeerWaarde": De Bijbel verbeeld

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 14 februari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx