< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 15 september, opening winterwerk
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp
Oppasdienst: mw. M. van Weele, tel. 06-25066638 en Roos

Zondag 22 september
10.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. M. Temminck, tel. 06-10274130 en Kevin
Zondagsschool: Iris

Bij de diensten
Op zondag 15 september, Startzondag, lezen we Handelingen 8: 26-40. Het thema van deze dienst is namelijk “Een goed verhaal”. In dit gedeelte komt naar voren hoe iemand het evangelie ontdekt als een goed verhaal. Daar gaat het ook in deze dienst over: hoe mensen de verhalen in de Bijbel leren ontdekken als een goed verhaal. Het is mooi om te ervaren dat God zelf door de Bijbel tot je spreekt! Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie en thee. Daarna willen we aan de slag met het thema en sluiten dan af met een gezamenlijke maaltijd.

Voor zondag 22 september geeft het rooster aan 1 Samuël 2:11-36. Het Bijbelboek 1 Samuël staat de komende tijd op het rooster.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand augustus in totaal € 363,35 opgebracht. Dat is inclusief 104,50 voor Stichting Vrienden van de Hoop en € 79,90 voor de Rudolphstichting. Verder is er een gift van € 10,00 ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers hartelijk dank.

Ambtsdragers
Aan het einde van dit jaar zullen we afscheid nemen van dhr. G.W. Vreeke als ouderling van onze Gemeente. We hopen dat er dan een opvolger voor hem klaar staat. Als Hervormde Gemeente Waarde zijn we altijd gewend dat u als gemeentelid allereerst een voordracht kan doen voor een nieuwe ambtsdrager. Van deze goede gedachte willen we ook nu niet afwijken. Daarom roepen we u als gemeenteleden op, om voordracht te doen voor het ambt van ouderling. Er zijn tevens nog vacatures voor het ambt van een ouderling en ouderling-kerkrentmeesters. Zondag kunt u een formulier meenemen uit de kerk waarop uw voordracht gezet kan worden. Of u vraagt een formulier aan bij de scriba (dit kan ook digitaal aangeleverd worden). De voordracht moet ondertekend - bij voorkeur door meerdere leden - en ingeleverd worden bij de scriba, L. Noordam, Coolhofflaan 6, vóór dinsdag 24 september. U kunt uw voordracht ook in een bus in de wandelkerk doen vóór deze datum.

De kerkenraad

Commissie van bijstand
In de kerkenraadsvergadering van 3 september is dhr. F. van Houte, Julianastraat 5, benoemd tot lid van de commissie van bijstand. We zijn heel dankbaar dat hij deze taak op zich gaat nemen.

Open Monumentendag 14 september
Onze dorpskerk is een nationaal monument en dan is het niet meer dan normaal dat we zaterdag 14 september - Nationale Open Monumentendag - de deuren wagenwijd open zetten voor bezichtiging. Tevens is de gehele tijd een doorlopende presentatie, samengesteld door Tona Verburg, te bezichtigen. Het thema van Monumentendag is dit jaar “Plekken van Plezier”.
Bovendien is er tussen 14.00 en 15.00 uur orgelspel.
De vrijwilligers uit de Gemeente, die deze openstelling mogelijk maken, zullen u met plezier ontvangen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Jeugdraad
Op zaterdagmiddag 21 september gaan we kanoën op het Veerse meer, na het kanoën eten we friet.
We vertrekken om 14.15 uur vanaf "MeerWaarde".
Entree bedraagt € 3,50.
Je mag een vriend of vriendin meenemen.
De uitnodigingen zijn per app verstuurd.

Groetjes,
Leontine, Jamie en Cindy

Afwezig
Van 20 t/m 27 september zijn wij afwezig. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad, dhr. G. Vreeke, tel. 502823 of met de scriba, dhr. L. Noordam, tel. 502972.

Agenda
18 september   14.00 uur : Passage

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 20 september inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx