< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 29 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: MAF
Autodienst: dhr. H. Koeman, 501928
Bloemendienst: mw. I. Koeman-Zweedijk en mw. I. Weststrate

Zondag 5 augustus
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Kinderen in Sri Lanka
Autodienst: dhr. J. Jansen, 501910
Bloemendienst: mw. C. Paalvast en mw. J. Vreeke-Krijnsen

Zondag 12 augustus
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. G. Vreeke, 502823
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp

Bij de diensten
Op zondag 29 juli lezen we Efeziërs 3:14-21. In deze dienst willen we bidden voor Rens Jansen en Jessica Ruissen. Zij hopen 9 augustus te gaan trouwen. De trouwdienst is in onze kerk en wordt geleid door ds. Doolaard. Kerkelijk sluiten ze zich aan bij de Dorpskerk in Krabbendijke. Hun adres wordt Weelweg 15.

Op zondag 5 augustus lezen we Efeziërs 4:17-32

Op zondag 12 augustus lezen we Efeziërs 6:10-20

Uit de gemeente
Miep Jansen, Clausstraat 23, is helaas voor de derde keer opgenomen in het ziekenhuis vanwege problemen met de wond aan haar been. Ze was na een eerdere opname weer thuis en toen leek alles in orde. Dat bleek echter niet zo te zijn.

Wia van de Velde, Ravenstein 2, 4416 HW Kruiningen, heeft heel goede berichten gekregen. Met een operatie is het gezwel verwijderd. Ze hoeft verder geen nabehandeling te krijgen. Alle reden tot dankbaarheid!

In memoriam
Op 27 juni is overleden ons gemeentelid Pieter Paulus van der Maas, Mauritsstraat 16. Piet van der Maas is geboren en getogen in Waarde. Zijn oudste broer overleed twee jaar na de geboorte. In datzelfde jaar, 1924, werd zijn broer Jan geboren. Hij had altijd een goede band met hem. In 1928 werd Piet geboren, in hetzelfde huis waar hij bijna 90 jaar later overleed. In 1951 overleed zijn vader. Dat was uiteraard moeilijk voor hem. Op 20 maart 1952 trouwde hij met Tan van Weele. Ze zouden ruim 66 jaar samen zijn. Samen met Tan leidde hij de zaak die zijn oma al begonnen was, een zaak in manufacturen. Later werkte Piet ook bij een stoffeerder. Hij was een creatief mens, kon mooi schrijven en fotograferen. Hij was ook snel vertrouwd met computers. Hij wist handig om te gaan met tablet en mobiele telefoon.
Piet was een trouwe kerkganger en mocht geloven dat Jezus ook voor hem aan het kruis gestorven was. Piet was een zorgzame man met humor. Een man die altijd bezig was. Nog geen twee jaar geleden werd hij aan zijn hart geopereerd en kon daarna weer veel. Omdat hij zo vitaal was, viel het hem erg zwaar toen hij ziek werd. Na een aantal bestralingen ging het beter en daardoor voelde hij zich ook beter. De laatste dagen kwam hij op bed te liggen, omringd door de familie die trouw voor hem zorgde. Ze waren dankbaar dat ze hier de kracht voor kregen en dankbaar dat Piet thuis mocht sterven. In een rouwdienst op 2 juli namen we afscheid van hem. Wij wensen Tan, de kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare nabijheid toe.

Bijzondere collectes
- MAF
Op zondag 29 juli is de bijzondere diaconiecollecte bestemd voor Mission Aviation Fellowship (MAF). De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven, met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Zij kiezen voor de MAF als elke seconde telt, slechte wegen, grote afstanden, tijdsbesparing en gevaar. Zonder MAF is het onmogelijk deze dorpen te bereiken.
- Kinderen in Sri Lanka
Op zondag 5 augustus is de bijzondere diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Netherlands Sri Lanka. Deze stichting is een particulier initiatief van 4 Goesenaren, dat ontstaan is naar aanleiding van de Tsunamie in 2004. Het doel is om (wees)kinderen in Sri Lanka een veilig thuis te bieden met mogelijkheden om onderwijs te genieten en de noodzakelijke medische zorg te krijgen. De afgelopen jaren heeft deze stichting drie projecten kunnen realiseren t.w. het Milhouse Children Home in de plaats Pamunugama, het Kapupota Children Home in het plaatsje Kapupota en het SMI Child Care en Development Centre in Kalaniya. Op de website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u verdere informatie vinden.
Beide collectes van harte aanbevolen.

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 9 augustus bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in "MeerWaarde" voor de ontmoetingsmiddag met wat bijpraten en gezelschapsspelen.
We beginnen met een kopje koffie/thee en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Bij dit Kerkelijk Leven zit een briefje waarop u meer informatie vindt.

Met vriendelijke groet,
Ineke Koeman en Ina Weststrate

Startzondag
Op 16 september is het Startzondag. Het landelijke thema is dit jaar “Een goed gesprek”. Meer hierover is te vinden op de website van de Protestantse Kerk. Wie mee wil denken over het thema of op een andere manier wil meewerken aan de voorbereidingen, kan zich melden bij mij (s.dierx@zeelandnet.nl) of bij een van de kerkenraadsleden.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 10 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx