< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 10 november, Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Kevin
Zondagsschool: Nerena

Zondag 17 november
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: MAF
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, tel. 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Clarissa

Bij de diensten
Op vrijdag 8 november is er een dorpszangavond in onze kerk. Het thema van deze dienst is “De vrucht van de Geest”. Ondersteund door verschillende muzikanten (orgel, piano en gitaar) hopen we veel liederen te zingen. Een groep kinderen heeft enkele kinderliederen ingestudeerd. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade.

Op zondag 10 november lezen we 1 Samuël 13. In deze dienst mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De Heer zelf nodigt ons tot zijn Tafel om te vieren dat Hij ons genadig is. Door Hem ontvangen we kracht om de zonde achter ons te laten. Aan de Tafel belijden we opnieuw onze verbondenheid met Hem en met elkaar.

Op zondag 17 november lezen we 1 Samuël 14.

Uit de gemeente
In verband met naderende onderzoeken is Carolien Weststrate, Julianastraat 36, rust voorgeschreven. Daartoe verblijft ze tot medio november in de Herberg te Oosterbeek. We hopen dat ze daar tot rust mag komen en verdere krachten mag opdoen.

Belijdeniscatechisatie
Op 4 november is de belijdeniscatechisatie begonnen. Belijdenis doen wil zeggen persoonlijk ervoor uitkomen dat je gelooft. De voorbereiding op die belijdenis is een seizoen waarin we bij elkaar komen om ons te verdiepen in het christelijk geloof. Wil je daar nog aan meedoen, meld je dan snel aan bij mij (s.dierx@zeelandnet.nl of 501410). Als je er eerst over wilt praten, dan kan dat natuurlijk.

Bijzondere collecte
Op zondag 17 november is de diaconiecollecte bestemd voor de MAF. Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller,efficiënter en veiligerhun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand oktober in totaal € 369,-- opgebracht. Dat is inclusief € 97,95 voor Kerk en Israël en € 109,55 voor het Thomashuis in Kruiningen. Verder zijn er 3 giften met een totaal van € 30,-- ontvangen voor het bloemenfonds en een gift ter vrije besteding van € 25,-- van een internet luisteraar.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand september hebben € 825,09 opgebracht. Ook zijn er giften via ds. Dierx ontvangen: 1x € 20,-- en 2x € 10,--.
De collectes over de maand oktober hebben € 699,92 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Gemeenteavond 20 november
We willen u uit nodigen voor de uitgestelde gemeenteavond op woensdagavond 20 november. In het eerste gedeelte willen we enkele huishoudelijke zaken bespreken. Na de pauze is er een gastspreker, die iets zal vertellen over Mercy Ships en het werk dat hij hiervoor doet. Dhr. van den Dorpel is tandarts in Krabbendijke en heeft kortgeleden als vrijwilliger dezelfde werkzaamheden verricht in Senegal. Voor ons is het heel mooi als je zo hoort en ziet wat er gedaan wordt vanuit de christelijke overtuiging dat er hoop en genezing naar vergeten mensen wordt gebracht. We hopen u met velen te mogen begroeten. De avond begint om 20.00 uur in “MeerWaarde”. Er staat om kwart voor acht koffie of thee voor u klaar.

Jeugdraad
Vrijdag 15 november gaan we disco zwemmen in Goes.
We vertrekken om 18.30 uur vanaf MeerWaarde. Kosten zijn € 4,-- per persoon.
De uitnodigingen zijn via de app verstuurd.

Groetjes van de jeugdraad,
Leontine, Jamie en Cindy

Agenda
  8 november   19.30 uur  Hervormde Kerk :  zangavond
11 november   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
12 november   19.30 uur  "MeerWaarde": Bijbelkring
17 november   10.00 uur  "MeerWaarde": Jeugdkerk
18 november   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
20 november   14.00 uur  "MeerWaarde": Passage
20 november   20.00 uur  "MeerWaarde": Gemeenteavond

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 15 november inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx