< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, m.m.v. het koperensemble
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, tel. 06-51076636 en Kevin
Zondagsschool: Clarissa

Zondag 16 juni
10.00 uur: dhr. J. van de Ende, Wemeldinge
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. I. Koeman-Zweedijk en mw. I. Weststrate
Oppasdienst: mw. N. Weber, tel. 06-30446350 en Clarissa
Zondagsschool: Iris Schrier

Bij de diensten
Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, lezen wij Handelingen 2: 1-13.

In deze dienst hopen Marc van Haag, Kerkweg 2 en Marissa Westveer, Havenstraat 5, belijdenis van het geloof af te leggen. Het afgelopen seizoen hebben we ons aan de hand van het boek “Het geloof belijden” verdiept in allerlei aspecten van het geloof. Dat leverde vele boeiende gesprekken op. Van het ene onderwerp kom je zo op het andere. Het ging niet alleen om kennis en een dieper begrip van het christelijk geloof maar evenzeer om het groeien van een persoonlijke overtuiging. Het is mooi om te merken dat de Here God zo gewerkt heeft dat beiden het geloof mogen belijden. Als gemeente willen wij biddend om hen heen staan.

Voor zondag 16 juni geeft het rooster aan Johannes 3: 1-21.

Uit de gemeente
Op 24 mei is overleden ons gemeentelid Maarten Waterman. In het volgende kerkblad leest u een in memoriam.

Bij Tanny Willeboer, Groene Kruisstraat 21, is helaas een vorm van kanker geconstateerd. Als u dit leest is ze hopelijk al geopereerd. Daarna volgen vier weken bestralingen. Gelukkig is er kans op herstel.

Na een operatie en een verblijf van weken in het ziekenhuis is thuisgekomen mw. A.E. Pik-Magielse, Plasseweg 5.

Vanwege klachten moest dhr. J. Cijsouw, H.A. Fonteinestraat 11A, 4413 CV  Krabbendijke, worden opgenomen in het ziekenhuis. De klachten zijn gelukkig verholpen, al is de oorzaak nog niet duidelijk. Dhr. Cijsouw is weer thuis.

We bidden voor alle zieken om de kracht van God en de bijstand van de Heilige Geest.

Na bijna 40 jaar in Gawege gewoond te hebben zijn Gerard en Marjan Temminck verhuisd naar Kruiningen. Hun nieuwe adres is Concordia 43, 4416 HC Kruiningen. Gelukkig blijven ze verbonden met onze gemeente.

We denken aan alle jongeren die met spanning wachten op de uitslagen van hun examens. Hopelijk kunnen jullie zonder herexamen verder naar een baan of vervolgopleiding.

Huwelijksjubileum
Op 10 juni is het echtpaar Krijnsen-Arrebout, Coolhofflaan 14, 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren dit echtpaar van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne dag.

Verantwoording kerkbeheer
De collecten over de maand april hebben € 750,40 opgebracht. Ook is er een gift via mevr. Koeman binnen gekomen van € 20,--.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Pinksterzendingsweek - 9 juni - Bijbelverspreiding op chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt. Meer informatie vindt u in de folder.

Wilt u meehelpen? U kunt uw bijdrage:

  • overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde
  • in het zendingszakje doen en in de zendingscollectezakken in de wandelkerk stoppen.

Van harte aanbevolen.
Zendingscommissie: Pim van Iwaarden, Jeannette van Rossum, Gerard en Marjan Temminck
Afwezig
Van 10 t/m 21 juni zijn wij afwezig. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad, dhr. G. Vreeke, tel. 502823 of met de scriba, dhr. L. Noordam, tel. 502972.

Agenda
19 juni  Passage:  reisje

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 14 juni inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx