< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 11 november
10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge
Autodienst: dhr. M. Willeboer, 503364
Bloemendienst: mw. C. Paalvast-Simons en mw. J. Vreeke-Krijnsen
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Sven

Zondag 18 november, dienst voor Jong en Oud
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: plaatselijk jeugdwerk
Autodienst: dhr. H. Koeman, 501928
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, 06-51076636 en Clarissa

Bij de diensten
Voor zondag 11 november geeft het rooster Openbaring 18 aan. Op deze zondag hoop ik voor te gaan in Yerseke. Ruilen is niet mogelijk, omdat de gemeente in Yerseke op dit moment vacant is. Wel is het fijn om daar voor te gaan, ik ben immers voor 30% in de Hervormde Gemeente te Yerseke werkzaam.

Voor zondag 18 november geeft het rooster Openbaring 19 aan. Dit is een dienst voor jong en oud met als thema “Wie ben ik?” Het zal gaan over wie je bent in je eigen ogen, in de ogen van andere mensen en vooral in de ogen van God. Met een mooi woord: identiteit. Een thema waar we allemaal, jong en oud, mee te maken hebben. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Uit de gemeente
Huib Sonke is inmiddels in De Lindenhof te Goes. Hij zal daar de komende weken moeten revalideren.

Bijzondere collecte
Plaatselijk jeugdwerk
Op zondag 18 november is er een dienst voor jong en oud en is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Van harte aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand oktober in totaal € 1.044,20 opgebracht. Dat is inclusief € 118,55 voor Kerk en Israël en € 123,05 voor het Thomashuis in Kruiningen. Verder zijn er 2 giften met een totaal van € 15,-- ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Sulawesi
De speciale diaconiecollecte voor Sulawesi heeft in totaal € 772,-- opgebracht. Dit bedrag is tot stand gekomen door de collecte van zondag 14 oktober, de kinderen van de zondagsschool en giften. Heel veel dank voor uw gulle bijdrage.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand september hebben € 863,11 opgebracht. Ook zijn er nog giften binnen gekomen van € 5,--, € 10,-- en € 20,--. Allen hartelijk dank hiervoor.

Agenda
12 november   18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
13 november   20.00 uur  "MeerWaarde"  :  Wijkavond, wijk 3
14 november   20.00 uur  "MeerWaarde"  :  Wijkavond, wijk 4
15 november   20.00 uur  "MeerWaarde"  :  Op zoek naar God
19 november   18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
21 november   14.00 uur                             :  Passage

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 16 november inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx