< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 7 juli, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Sanne
Zondagsschool: Sara

Zondag 14 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: KIA - vakantiepret voor kinderen in armoede
Autodienst: dhr. J. Jansen, tel. 501910
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, tel. 06-29082042 en Sara

Zondag 21 juli
10.00 uur: ds. J.H. van Osch, Vaassen
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, tel. 06-51076636 en Clarissa

Bij de diensten
Op zondag 7 juli lezen we Lucas 10:1-20. In deze dienst mogen we het Heilig Avondmaal vieren, tot versterking van ons geloof.

Op zondag 14 juli lezen we Lucas 10:25-37.

Voor zondag 21 juli geeft het rooster aan Lucas 10:38-42.

Uit de gemeente
Rina Lagendijk heeft een operatie aan haar knie ondergaan. Die is goed verlopen. Ze is inmiddels thuis en moet nu revalideren.

Dhr. C. van der Maas, Raadhuisstraat 33, kreeg complicaties na een onderzoek in het ziekenhuis. Hij moest daarom enkele dagen blijven. Hij is nog niet in orde, maar mocht toch naar huis om daar verder te genezen.

We denken aan de mensen die de komende twee jaar in de tijdelijke woningen zitten, omdat Nieulande verbouwd wordt. We bidden dat ze zich met Gods hulp ook op deze plek thuis mogen voelen.

Bijzondere collecte
Kerk in Actie – vakantiepret voor kinderen in armoede
Op zondag 14 juli is de extra diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie-vakantiepret voor kinderen in armoede. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas. Lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, een plaatselijk zwembad of een pretpark in de buurt. Met de collecteopbrengst willen we  zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juni in totaal € 474,30 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 123,35 voor de Stichting Embrace en € 82,90 voor JOP, het jeugdfonds van de protestantse kerk.
Verder zijn er 3 giften met een totaal bedrag van € 25,00 ontvangen voor het bloemenfonds en algemene gift van € 20,00. Alle gevers hartelijk dank.

Kerktelefoon
In de week van 14 t/m 20 juli willen we weer de halfjaarlijkse bijdrage van € 30,00 bij de luisteraars ophalen wat wordt gebruikt voor het onderhoud en abonnement van de kerktelefoon. Verder willen we tevens de collectebusjes legen, waarvan een derde bestemd is voor de diaconie en twee derde voor de kerkrentmeesters. U kunt uw gave ook overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0173 9589 82 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente Waarde. U krijgt van te voren een belletje.

Ontmoetingsmiddag
Woensdag 17 juli bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in "MeerWaarde" voor de ontmoetingsmiddag met wat bijpraten en gezelschapsspelen.
We beginnen met een kopje koffie/thee en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Bij dit Kerkelijk Leven zit een briefje waarop u meer informatie vindt.

Met vriendelijke groet,
Ineke Koeman en Ina Weststrate

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 19 juli inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor 3 weken.

Ds. S. Dierx