< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 16 september, Startzondag
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. Willeboer, 503364
Bloemendienst: mw. C. Paalvast-Simons en mw. J. Vreeke-Krijnsen
Oppasdienst: mw. M. Temminck, 06-10274130 en Clarissa

Zondag 23 september
10.00 uur: proponent A.J. den Besten, Sliedrecht
Diaconiecollecte: Vrienden van Emergis
Autodienst: dhr. H. Koeman, 501928
Bloemendienst: mw. I. Koeman-Zweedijk en mw. I. Weststrate
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, 06-55364797 en Kevin
Zondagsschool: Sven

Bij de diensten
Op zondag 16 september, Startzondag, lezen we een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes. Het thema van deze dienst is namelijk “Een goed gesprek”. Juist in dit evangelie komen we verschillende gesprekken van Jezus met de mensen tegen. Mooie foto's brengen het thema in de kerk in beeld. Na de dienst willen we onder het genot van koffie en thee met elkaar in gesprek. We brengen het thema direct in de praktijk! Daarna zullen we met elkaar eten.

Voor zondag 23 september geeft het rooster aan Daniël 6.

Bijzondere collecte
Op zondag 23 september is de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE). Deze stichting steunt vooral cliënten die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. VCE helpt hen dan met materialen en activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente worden betaald. Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. De ondersteuning van VCE bestaat altijd uit een financiële gift en daarvoor kan een aanvraag worden gedaan om in aanmerking te komen.
Van harte aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand augustus in totaal € 316,65 opgebracht. Dat is inclusief € 90,00 voor Netherlands Sri Lanka en € 119,00 voor de Rudolphstichting. Verder zijn er 4 giften met een totaal bedrag van € 35,00 ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers hartelijk dank.

Zangavond
Ik wijs u alvast op de zangavond van 5 oktober in onze kerk. Het is een avond waarop we als christenen van Waarde samen willen komen om de Naam van onze God te loven en prijzen. Het thema van deze dienst is “Naam aller Namen”. Organisten en pianisten zullen de dienst muzikaal ondersteunen. In het volgende kerkblad leest u er meer over.

Agenda
19 september  14.00 uur  "MeerWaarde" :  Passage
24 september  18.45 uur  "MeerWaarde" :  Catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 21 september inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx