< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 26 januari
10.00 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Sanne
Zondagsschool: Kevin

Zondag 2 februari, bevestiging en afscheid ambtsdrager
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Oeganda
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, tel. 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Sven

Bij de diensten
Voor zondag 26 januari geeft het rooster aan Ezra 1 en 2. Daarmee begint een serie lezingen uit het boek Ezra.

Voor zondag 2 februari geeft het rooster aan Ezra 3 en 4. In deze dienst hopen we Marc van Haag te bevestigen als ouderling. We zijn God dankbaar dat hij ja heeft gezegd op Gods roepstem en mee wil helpen om de gemeente te leiden. Het is een mooie taak om ambtsdrager te zijn. Het is soms ook een moeilijke en een verantwoordelijke taak. Wilt u daarom voor hen als gemeente blijven bidden?
We nemen afscheid van Gerwi Vreeke als ouderling. We willen hem nu al bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Gods hulp heeft mogen verrichten.

Bijzondere collecte
Zondag 2 februari Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat.
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

Kerkradio
In week 5 - van 27 t/m 31 januari - willen we de halfjaarlijkse bijdrage van € 30,-- bij de luisteraars ophalen voor onderhoud en abonnement van de kerkradio en tevens legen we dan de collectebusjes. U krijgt nog een belletje. Voor luisteraars die geen abonnement hebben maar de kerkradio willen steunen is uw bijdrage welkom op het nummer van de diaconie NL97 RABO 0173 9589 82 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Waarde.

Ontmoetingsmiddag
Woensdag 5 februari bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in "MeerWaarde" voor een ontmoetingsmiddag met wat bijpraten en gezelschapsspelen.
We beginnen met een kopje koffie of thee en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Bij dit Kerkelijk Leven zit een briefje waarop u meer informatie vindt.

Met vriendelijke groet,
Ineke Koeman en Ina Weststrate

Tientjeszondag
Op de gemeenteavond vorig jaar is door gemeenteleden voorgesteld om een "Tientjeszondag" in te voeren om de financiële positie van onze Gemeente te verbeteren. Dit voorstel is door het kerkbeheer en de kerkenraad overgenomen. Op zondag 26 januari willen we dit voor de eerste keer doen. De uitgangscollecte zal hiervoor bestemd zijn. Het zou mooi zijn als we veel "tientjes" ontvangen. De opbrengst van deze actie zal gebruikt worden voor het onderhoud van de buitendeuren van de kerk. De grote deuren worden opgeknapt door schilderwerk en de deur van de consistorie is voor een groot gedeelte verrot en zal vervangen moeten worden.
We hopen dat u aan deze actie meewerkt door het geven van uw "tientje".

Kerkbeheer

Zondagsschool
Na een hele fijne Advents- en Kersttijd, waarbij we op mooie diensten terug mogen kijken, zijn we het nieuwe kalender jaar gestart met de methode volgens Bijbelbasics.
Een hele duidelijke methode waarbij de kinderen vele verhalen met verdieping uit de Bijbel mee hopen te krijgen.
In het nieuwe jaar is Marissa Westveer gestart bij de zondagsschool. Wij zijn daar heel blij en dankbaar voor!
We hopen dat er nog iemand bereid is om mee te komen helpen met de zondagsschool, het is heel fijn en dankbaar werk!
U kunt gerust een van de leiding aanspreken om een keertje mee te kijken.
Mochten er nog kinderen zijn die mee willen doen met de zondagsschool maar dat toch wat spannend vinden, dan mogen natuurlijk de ouders meekomen.
Van harte welkom!

Vriendelijke groet van de leiding van de zondagsschool/kindernevendienst

Jeugdraad
Zaterdag 25 januari is de volgende instuifavond.
We gaan gourmetten in "MeerWaarde".
We beginnen om 18.30 uur.
De uitnodigingen zijn per app verstuurd.

Groet,
Leontine, Jamie en Cindy

Agenda
27 januari   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
  3 februari  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 31 januari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx