< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 18 augustus
10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge
Autodienst: dhr. M. Wondergem, tel. 381601
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Sanne
Zondagsschool: Remo

Zondag 25 augustus
10.00 uur: proponent mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk
Diaconiecollecte: Rudolphstichting
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, tel. 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Clarissa

Bij de diensten
Voor zondag 18 augustus geeft het rooster aan Kolossenzen 1:24 – 2:3.

Voor zondag 25 augustus geeft het rooster aan Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4.

Uit de gemeente
Dhr. A.A. de Koning, Populierestraat 47, 4431 CL 's-Gravenpolder, is na een verblijf in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verhuisd naar verpleeghuis Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2, 4461 SP Goes (kamer 217). Daar hoopt hij de komende weken te revalideren.

Bijzondere collecte
Op zondag 25 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en ondersteunen gezinstehuizen in heel Nederland. Ook zetten zij zich in voor jeugddorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen zijn:
- Kleinschaligheid
- Gewoon leven
- Mogelijkheden en behoeften van kinderen centraal
Hartelijk aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juli in totaal € 316,60 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 107,65 voor Kerk in Actie – Vakantiepret voor kinderen en € 100,50 voor Stichting Sensoor (Luisterlijn). Verder zijn er 2 giften ontvangen van € 10,00 en € 25,00 (per bank) van een internetluisteraar.
Alle gevers hartelijk dank.

Kerktelefoon
Vorige maand is weer het abonnementsgeld opgehaald en zijn de busjes geleegd bij de luisteraars van de kerktelefoon. De totale opbrengst is € 410,80. Het bedrag is opgesplitst in onderhoud en abonnement, diaconie en kerkbeheer.

Nieuwe seizoen
Tegen de tijd dat u dit leest is de vakantie voorbij en hebt u hopelijk tijd gekregen om eens andere dingen dan anders te doen. Voor sommigen is vakantie een minder prettige tijd: ze missen de vaste gang van zaken, allerlei activiteiten worden tijdelijk niet aangeboden. Vaak krijgen ze ook minder bezoek. Ze zijn blij als alles weer "gewoon" is.
Kerkelijk lijkt veel stil te liggen, maar achter de schermen wordt al gewerkt aan het nieuwe seizoen: de Startzondag, het winterwerk, de planning van de kerkenraad. We bidden om goede voorbereidingen!

Bericht van de zondagsschool
De jaarlijkse collecte voor de zondagsschool heeft het bedrag van € 379,50 opgeleverd. We zijn u dankbaar voor uw giften en zullen het geld nuttig besteden aan het zondagsschool werk!

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 23 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx